Canterlandse Brug

Canterlandse brug

Osterdalalven

Osterdalalven 2

Waddendijk 2

Botenloods

Molen "Zeldenrust" Dokkum

Bankje

Flokhernepaed

Wearbuorren

Kooiweg, Roodkerk

Dijk en schuren

Noorderleeg

Vrijdag 30 oktober

20 oktober